Dokumentumok

Iskolánk 1997. óta foglalkozik járművezető-képzéssel. Jelenleg személygépkocsira és motorkerékpárra (azaz B, A, A1) szerezhető iskolánknál jogosítvány, ami 2006. március 29. óta akkreditált intézmény.

Elméleti oktatás kis létszámú csoportokban zajlik, ennek köszönhetően minden tanulónk személyes igényeinek figyelmet tudunk szentelni. A tanfolyamok helyszíne egy segédanyagokkal jól felszerelt terem. Ezenkívül online elméleti képzés is folytatható nálunk.

A gyakorlati oktatót a tanulók maguk választhatják ki, ahogy a járművet is. Az oktató minden esetben a tanuló igényeit és képességeit figyelembe véve irányítja a tanulást.

Iskolánk szervezésében lehetőség van az elsősegély tanfolyam elvégzésére is, az oktatás elméleti és gyakorlati részét is gyakorlott, tapasztalt mentőtiszt végzik.

Fontosnak tartjuk, hogy minél egyszerűbbé tegyük a jogosítvány megszerzését, ezt tükrözik folyamatos kedvezményeink is, valamint a részletfizetési lehetőség, amit minden tanulónk igénybe vehet.

 

 

Felnőttképző intézmény neve Rutin Szeged Bt. Autósiskola
Címe 6722 Szeged, Batthány utca 34.
Telefon 06 (62) 423-986  valamint 06 20 367 4510
Nyilvántartásba vételi szám 00475-2008
Akkreditációs szám AL 1244
Honlap www.rutinautosiskola.hu
E-mail rutinszeged@gmail.com
Iskolavezető Gombos Tibor
Iskolavezető e-mail címe gombostibor@rutinautosiskola.hu

A RUTIN SZEGED BT. AUTÓSISKOLA VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEI

1, A cég pontos megnevezése: Rutin Szeged Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság

2, Cégforma: Betéti társaság

3, Cégbíróság bejegyzés száma: 0606008949

4, Kamarai nyilvántartási szám: CS21757374

5, Képzési engedély száma: CS/KV/NS/A/V/26/8/2006

6, Felnőttképzési Nyilvántartási Szám: B/2020/003887

7, Akkreditációs lajstromszám: AL 1244

8, Iskolavezető: Gombos Tibor

Iskolavezető igazolványának száma: 06-3/51/2004

Iskolavezetői oklevél száma: 1533/2004

Iskolavezető azonosító száma: 10438

Mobil: 06 (30) 238-6261

E-mail: gombostibor56@gmail.com

9, Az iskolavezető tevékenységének jogcíme: Bt. kültag

10, Székhely: 6729 Szeged, Mozdony utca 45/A

11, Telephely/ Ügyfélfogadó hely: 6722 Szeged, Batthyány utca 34

Telefon: 06 (62) 423-986

E-mail: info@rutinautosiskola.hu

Honlap: www.rutinautosiskola.hu

Ügyfélfogadás: Hétfő Péntekig: 11-16 óráig

12, Oktatási helyszínek:

elmélet: a) Szeged, Batthyány utca  34 (Rutin Autósiskola)

13, Tanpálya: 6722 Szeged, Etelka sori tanpálya (Szeged II. kerület, hrsz 10010)

6800 Hódmezővásárhely, Rárósi utca 116

14, Váltási helyszínek: ügyfélfogadó előtti parkoló

esetenként  az ügyféllel egyeztetett hely

15, Szakmai felügyeleti Szerv
Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont
1439 Budapest, Pf. 4771082Budapest, Vajdahunyad utca 45.
Tel: 06 1 814 1800
kepzesvizsga@kavk.hu
16, Engedélyező hatóság
Innovációs és Technológiai Minisztérium
Fő utca 40-45

VÁLLALÁSI FELTÉTELEK

Üdvözöljük Önt abból az alkalomból, hogy Autósiskolánkat választotta vezetői engedélyének megszerzése érdekében. Tájékoztatjuk, hogy iskolánk kizárólag csak „B” személygépkocsi, „A” kétkerekű motorkerékpár, valamint „A1”  kétkerekű motorkerékpár alkategóriába tartozó vezetői képzéssel foglalkozik.

1./ Tanfolyamra való felvétel módja:

A 24/2005 (IV.21) GKM – többször módosított- rendelete szerint a járművezetőket tanfolyamon vagy „e-learning” képzés keretében kell képezni, melyre iskolánk ügyfélfogadó irodájában lehet jelentkezni. Itt átveheti a szükséges nyomtatványokat és részletes tájékoztatást kap a képzés és a vizsgára bocsájtás feltételeiről. Valamennyi tanfolyamunk esetében teljes képzési szolgáltatást biztosítunk, mely elmélet és gyakorlati részekből áll. A jelentkezés alkalmával ellenőrizzük, hogy a jelentkező (továbbiakban tanuló) megfelel-e a rendeletben fogalt feltételeknek. Megfelelősség esetén Autósiskolánk a tanulóval szerződést köt.

E-learning képzésről bővebben a 2. számú melléklet szól.

2./ Előírt alkalmassági vizsgálatok:

Egészségi alkalmasság:

A jelentkező köteles az előzetes egészségügyi alkalmasságot elvégezni, az első fokon jogosult orvosánál (háziorvos, üzemorvos). Köteles magát a szükséges 1-es csoportú előzetes egészségügyi alkalmassági vizsgálatnak- közúti járművezetői munkakör betöltéséhez a 2-es egészségi csoportú alkalmassági vizsgálatnak alávetni. Ezen okmány hiányában is elkezdhető és befejezhető az elméleti tanfolyam, azonban  elméleti vizsgára e nélkül nem bocsátható.

Pályaalkalmasság:

Előzetes pályaalkalmassági vizsgálat szükséges a fuvarozást, díj ellenében személyszállítást, vagy autómentést végző járművek vezetéséhez, illetve ha az előzetes orvosi vizsgálatok során elrendelték.

Rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálat szükséges a gépjárművezetői gyakorlatból ötödik sikertelen vizsgát követő vizsga letételéhez, valamint a járművezető kérésére.

3./ Elsősegély nyújtási ismeretek:

Tanfolyami keretek között 3×4 órában vagy egy  napos intenzív foglalkozás keretén belül történik és vizsgával zárul.  A tanfolyam megszervezését és koordinálását iskolánk külön szolgáltatásként végzi.

A tanfolyam díja: 10.000Ft

A vizsga díja: 15.500Ft

A sikeres vizsgát bizonyító igazolást meg kell őrizni és az illetékes Kormányabalakban bemutatni.

4./ Tanfolyamra történő felvétel és vizsgára bocsátás feltételei:

Nyomtatvány kitöltése személyese vagy on-line:

Személyi igazolvány, lakcímkártya, illetve a meglévő vezetői engedély alapján
olvashatóan, a nevet nyomtatott betűkkel.

Bizonyítvány:

Alapfokú iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány. Elfogadható minden olyan hitelesen
kiállított bizonyítvány, amely igazolja a nyolcadik vagy annál nagyobb évfolyam sikeres
elvégzését.  Az iskolai végzettség igazolása a következők szerint történik: az okmány eredeti-,
vagy közjegyző, vagy a kiállító által hitelesített példányának bemutatásával, külföldi
bizonyítványok és oklevelek esetén az eredeti okmánnyal és annak hiteles fordításának
bemutatásával. A hiteles fordítás nem kötelező, ha az oklevél vagy bizonyítvány adott
tartalmában és formájában szerepel a közlekedési hatóság által létrehozott „Bizonyítvány és
oklevél mintatár”-ban.

Tan-és vizsgadíj befizetése:

A tanulóval kötött szerződésben megjelölt első befizetési részlet teljesítése, melyhez az ügyfélfogadó irodában a jelentkezési lap leadásakor kell megtenni.

Tanfolyamra csak az vehető fel:

Aki a külön jogszabályban meghatározott életkort ( „A1” kategória esetében 16. életév, „A” kat. 24. életév, „A” kat. és  „A2” kat. megszerzését követő 2 éven belül 20. életév, „B” kat. 17. életév) betöltötte vagy annál legfeljebb fél évvel fiatalabb.

Az összes anyagot: jelentkezési adatlapot, orvosi alkalmassági véleményt, eredeti bizonyítványt az ügyfélszolgálati irodában kell leadni, illetve bemutatni.

Vizsgára bocsájtás feltételei:

Az elméleti vizsgatárgyakból vizsgára csak az bocsátható:

a)      aki a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte, vagy az alól felmentették

b)      aki megfelel a külön jogszabályban meghatározott egészségi és pályaalkalmassági feltételeknek

c)      aki a jogszabályban előírt iskolai végzettséggel rendelkezik, erről nyilatkozik, illetve eredeti okmányát bemutatja

d)     aki a jogszabályban előírt életkornál legfeljebb három hónapnál fiatalabb

Gyakorlati vizsgára csak az bocsátható:

a)      Aki az összes elméleti tantárgyból sikeresen vizsgázott. Kivéve: „A” kat. esetében, ha a vizsgázó egy éven belül szerzett „A1” alkategóriás, vagy „A2” kategóriás  vezetői engedéllyel rendelkezik és a 24. életévét már betöltötte.

b)      Aki az adott kategóriára előírt életkort betöltötte.

c)      Aki a tanfolyam – kötelezően előírt- gyakorlati részét igazoltan elvégezte.

d)     Forgalmi vizsga csak sikeres járműkezelési vizsga után tehető – kivéve „B”

kategória esetén.

5./ A járművezetői tanfolyamok tantárgyai, óraszámai, időtartama:

Alapismeretek:

„A1”alkat.:(Kresz 12 óra, Járm.vez. elm.6 óra,

szerk. és üzem. ism. 4 óra) 22 óra

„A” kat.: (Kresz 12 óra, Járm.vez. elm. 6 óra,

szerk. és üzem. ism. 4 óra) 22 óra

„B” kat.: (Kresz 18 óra, Járm.vez. elm. 6 óra,

szerk. és üzem. ism. 4 óra) 28 óra

Járművezetési gyakorlat:

„A1”alkat. Alapoktatás 6 óra, Főoktatás 10 óra és  min. 240 km

„A” kat.: Alapoktatás: 10 óra, Főoktatás 16 óra és  min. 390 km

„B” kat. Alapoktatás 9 óra, Főoktatás: 20 óra és min. 580 km

Egy elméleti óra 45 perces foglalkozásból és egy 10 perc szünetből, egy gyakorlati óra 50 perces foglalkozásból és 10 perces szünetből áll. A fenti óraszámok csak a kötelező előírt minimális óraszámokat tartalmazzák, melyeket mindenkinek teljesíteni kell. A hiányzást pótolni kell!

Autósiskolánk lehetőséget nyújt minden tanulója számára az igény szerinti, díjmentes plusz órák áthallgatására, konzultációkra, ill. hospitálásra.

Az elmélti óra pótlásának módja:

egy másik elméleti tanfolyam azonos sorszámú foglalkozásán való részvétellel lehetséges.

6./ Mentesítések:

Az iskolavezető mentesíti az egyes elméleti, illetőleg a biztonsági ellenőrzés és
üzemeltetési tantárgyak foglalkozásain való részvétel alól azt a tanulót, aki a tantárgyak
megfelelő képesítésével rendelkezik. Az írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsgát csak a
Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont engedélyezhet.

7./ Elméleti tanfolyam:

Iskolánk, a rendelkezésekben kötelezően előírt elméleti óraszámon felül (lásd: 5. pont) 4 óra konzultációs foglalkozást biztosít, minden kategóriában, minden tanulónak, a tananyag elmélyítése, vizsgaszerű feldolgozása és a sikeres vizsga érdekében. Természetesen ez csak az Ön aktív közreműködésével lehetséges.

A tanfolyami előadások heti minimum 2 alkalommal kerülnek megtartásra, amely a tanulóval kötött szerződésben megjelölt helyen történik.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy más csoportok konzultációját  díjmentesen látogathatja. Az oktatásról legfeljebb 10 percet késhet a tanuló, ezt követően a tanuló adott foglalkozáson  való részvétele nem igazolható.

    FONTOS!  A tanuló a tanfolyam kezdetétől  (az első előadás dátumától) számított 9 hónapon belül jelenthető le elméleti vizsgára, illetőleg ugyanezen időponttól számított 12 hónapon belül sikeres elméleti vizsgát is kell tennie. Ezen határidőn túl a tanuló elméleti vizsgára csak a tanfolyam megismétlését követően jelenthető.

8./ Gyakorlati oktatás

A járművezetési gyakorlat tantárgy oktatása csak sikeres elméleti vizsgák után kezdődhet meg, abban az esetben, ha min. a levezetésre kerülő gyakorló óra díja be van fizetve.

A vezetési gyakorlat oktatása során – a járműben kialakított ülőhelyek számának megfelelően – a tanuló, a szakoktató, a tolmács, a szakfelügyelő és az ellenőrzésre jogosult személyek, a képzés ellenőrzésének akadályozása nélkül az iskolavezető, a megfigyelő szakoktató, a szakoktató jelölt, valamint az iskolavezető engedélyével a tanuló hozzájárulásával megjelölt más személy tartózkodhat.

A járművezetési gyakorlat két fő részből tevődik össze:

Alapoktatás: amely a biztonsági ellenőrzés, a jármű technikai kezelése, és a manőverezési feladatok oktatására irányul. Az alapoktatás a közúti forgalomtól elzárt és speciálisan kialakított tanpályán tartjuk és gyakoroljuk (helye: „Etelkasori” tanpálya, Szeged II. kerület 10010 hrsz). Előírt kötelező óraszámok az 5. pontban említettek szerint

 

Főoktatás: amely a forgalmi feladatok oktatására irányul. Előírt kötelező óraszámok az 5.
pontban említettek szerint.

 

A kötelező óraszámon felül a tanulónak lehetősége van pótórát venni az oktató
javaslatára vagy a tanuló saját kérésére. A pótóra díja megegyezik az alapóra díjával.

Az alapoktatás és a főoktatás előzetesen egyeztetett időpontban, általában alkalmanként 2 órás elfoglaltságot jelent.

Tanulóinknak a gyakorló járművek típusát a tanulóval kötött szerződésben rögzítettek szerint biztosítjuk.

A gyakorlati oktatás során a következő extra képzési lehetőségek vehetők igénybe:

Gyorsított gyakorlati oktatás: gyorsított gyakorlati oktatást igénybe vevő tanulók esetén, iskolánk vállalja, hogy a kötelező, 29 vezetési óra, 30 nap alatt teljesül.

Sikeres KRESZ vizsgát követően a gyakorlati oktatóval egyeztetni kell!

Extra országúti vezetés: olyan országúti vezetés, melynek útvonala egy legalább 150 km-re levő nagyvárost érint részben autópályán.

17 óra utáni és hétvégi vezetés: azok a tanulók, akik kizárólag csak 17 óra után és csak hétvégén tudnak vezetési órára jönni

Idegen nyelvű gyakorlati oktatás: a nem magyar anyanyelvű tanulók gyakorlati felkészülését angol vagy német nyelven segítjük.

Választható oktató járművek

Csanádi Gábor Kia YN Venga
Dobó László Skoda Fabia 5J Combi 1.4 Benzin
Elekes Levente Toyota Ax1T Benzin
Fenesi László Skoda Fabia
Gombkötő Ferenc Árpád Volkswagen 1kp Golf Plusz Benzin
Gombos Márton Volswagen Sharan Diesel
Gombos Tibor Suzuki JY Diesel
Kócsó Ferenc Suzuki SX4 Benzin
Kócsó Zoltán Honda RU HR-V Diesel
Marczinka Zoltán Skoda Oktavia Diesel
Monori Gábor Miklós Suzuki SPLASH Ex
Nagy Lajos Chevrolet Klan Lacetti
Sándor Zsuzsanna Hyundai EL IX35
Semjényi Róbert Volkswagen Golf Plus Diesel
Sinkó Zoltán Richárd Skoda 1U Oktavia Benzin
Németh Róbert Imre Opel Astra Benzin
Tóth Csaba Zoltán Toyota Yaris Diesel

  A gyakorlati képzés megkezdése előtt tanpálya használati díj fizetendő: 6 000 Ft/fő, amely oktató jelenlétében tanpályán történő, korlátlan gyakorlásra jogosítja fel a tanulót!

Általános tudnivalók:

Ha a gyakorlati oktató nem jelenik meg az előre megbeszélt pontos időben és helyen, kérjük, hogy legalább 30 percet várjon rá (műszaki hiba, forgalmi ok stb.)

Amennyiben a tanuló nem jelenik meg, úgy az oktató a teljes oktatásra tervezett időt köteles
megvárni (általában 2 óra). Abban az esetben, ha a tanuló a rendtartás szerinti jogával nem élt,
köteles a nem megjelent tanórák díját megfizetni (lásd 9. pontban.)

A gyakorlás során a jármű használatából adódó kisebb hibák bekövetkezése esetén –
amely 30 percnél rövidebb idő alatt megjavítható – az oktató felügyelete és irányítása mellett a
tanuló feladata a javítás elvégzése (pl. kerékcsere, izzócsere, biztosíték csere stb.). A tanuló
feladata az üzemanyag felvétele is egy-két alkalommal, mivel mindezen tevékenység gyakorolt
időnek minősülnek.

Ha a betervezett tanóra, vagy annak egy része nem a tanuló hibájából marad el, akkor a
tanóra áthelyezésével a tanulót más időpontban kárpótolni kell.

A vezetési kartont a gyakorlás megkezdése előtt kell kitölteni, majd annak befejezésekor
be kell jegyezni a megtett km-t és időpontot. Mindezt a tanuló és az oktató aláírásával hitelesíteni
kell a tanóra kezdetén és végén is.

A gyakorlati vezetés meglehetősen sok konfliktussal járhat. Iskolánk mindent megtesz ennek
elkerülésére azonban, ha mégis problémája van, és azt oktatójával nem tudja megnyugtatóan
rendezni, kérjük, keresse fel ügyfélfogadó irodánkat, ahol munkatársunk, valamint az iskola
vezetője készséggel áll rendelkezésére.

Annak érdekében, hogy Ön és az iskola között zavartalan együttműködés alakuljon ki,
tájékoztatjuk egyrészt az Ön, másrészt az iskolánk jogairól és kötelezettségeiről, valamint a
vizsgák rendtartásáról.

9./Jogok és kötelezettségek, a vizsgák rendtartása:

A tanulónak joga van:

–          a tanfolyamról számlát kérni

–          a képzőszervtől és oktatójától egyaránt titoktartást kérni személyiségét érintő kérdésekben, adatokban

–          a képzésben való részvétel előtt megismerni az autósiskola vállalási feltételeit

–          a vállalási feltételekben leírtakat maradéktalanul igénybe venni és azt megkövetelni

–          az oktatás során felmerült problémákról, sérelmekről panaszt tenni és jogos esetekben  kártérítést követelni

–          a képzést megszakítani – kezelési költség felszámítása mellett – tandíjszolgáltatással nem fedezett részét visszakérni, az elvégzett tanfolyami részről igazolást kérni.

–          gépjárműtípust és oktatót választani, valamint a gyakorlás során használt gépkocsin vizsgázni

–          indoklás nélkül más oktatót kérni

–          a megbeszélt gyakorlati vezetésről – előtte 24 órával történő bejelentéssel – elmaradni

–          a gyakorlati vezetés időpontját és a váltás helyét – a kölcsönös érdekeknek megfelelően – oktatójával egyeztetni

–          a tanfolyamra meghatározott részletfizetési kedvezményt igénybe venni

A tanuló kötelezettsége:

–          a tandíjat mindig előre, a meghatározott részletekben megfizetni

–          az autósiskola pénzügyi és iskolai rendtartását betartani

–          a foglalkozásokon káros befolyásoltság nélkül, kipihent állapotban megjelenni

–          az oktatás során baleseti és tűzvédelmi előírásokat betartani

–          a foglalkozásokon kulturáltan – tanulótársait és az oktatás menetét nem zavarva – viselkedni

–          a foglalkozásokon személyesen részt venni

–          a foglalkozásokon az oktató iránymutatása szerint dolgozni és rendszeresen készülni

–          késés esetén az oktatóra legalább 30 percet, vizsgán a vizsga megkezdésére legalább 10 percet várni

–          a vizsgán hitelt érdemlően igazolni személyazonosságát

/Erre alkalmas okmányok: személyi igazolvány, ideiglenes személyi igazolvány, útlevél, kártya formátumú vezetői engedély, kártya formátumú tartózkodási engedély, illetve diákigazolvány csak 14 éves korig./

Az iskolának joga van:

–          a tanfolyamra történő felvételhez szükséges személyi okmányokba betekinteni, a szükséges másolatokat bekérni

–          a tanuló szerződésben rögzített tanfolyami díjakat, a szerződésben leírtak mértékében és ütemezésben bekérni

–          a tanfolyami díj befizetésének elmaradása esetén a képzést szüneteltetni

–          a tanfolyam díjat a 15. pontban leírtak szerint módosítani

–          a tanuló tanulmányi előmenetelét folyamatosan ellenőrizni, hiányosságait kifogásolni

–          a jogszabályokban előírtak szerint tanfolyami mentességet adni

–          a foglalkozást, a tanuló kifogásolható magatartása, vagy állapota estén nem megtartani, ill. megszakítani

Az iskolánk kötelessége:

–          a tanuló tanfolyamra történő felvételhez szükséges feltételekkel ellenőrizni, az ehhez  szükséges okmányokban betekinteni, ill. szükséges másolatokat bekérni

–          a tanulót részletesen tájékoztatni a vállalási feltételektől, annak leírt példányát átadni

–          a vállalási feltételekben leírtakat maradéktalanul betartani és betartatni

–          a tanuló személyes és különleges adatait védeni, jogszerűen és hivatalosan kezelni, személyiségét érintő kérdésekben és adatokban titkot tartani

–          a megfizetett szolgáltatásokat maradéktalanul teljesíteni

–          a tanuló kérésére, bármikor részletes tájékoztatást adni a befizetések és szolgáltatások egyenlegéről

–          ha a vállalási feltételekben vagy szerződésben tanulót érintő változtatás történik őt írásban értesíteni

–          tanuló kérésre a képzést megszakítani, az addigi elvégzettekről hivatalos igazolást kiadni

Amit a vizsgáról tudni kell:

–          a vizsgázónak a vizsga helyszínén a számára kiírt időpontban pontosan kell megjelennie, valamennyi vizsgán 10 percet köteles várni a vizsgabiztosra

–          a vizsgán a tanulónak igazolni kell a személyazonosságát

–          a vizsgázónak a meglévő vezetői engedélyét magával kell vinni

–          aki a vizsgán valamely tárgyból nem felel meg, az csak min. 3 munkanap eltelte után tehet újabb vizsgát

–          az írásbeli vizsga helyett a hatóság engedélye alapján szóbeli vizsgát tehet az, aki a magyar nyelvet nem anyanyelvi szinten beszéli, illetőleg érti, vagy a vizsga időpontjában egészségi állapotából következően  – a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottság által kiállított szakértői szakvéleménnyel igazoltan – szövegértési vagy szövegolvasási nehézséggel küzdő személy

–          a vizsgát a vizsgabiztos köteles felfüggeszteni és a hatóság vezetője hat hónapra eltilthatja azt aki: a személyazonossága tekintetében a vizsgabiztost megtévesztette, vagy azt megkísérelte. A vizsgán szeszes ital vagy más hasonlóan ható szer hatása alatt van, vagy egyébként a jármű biztonságos vezetésére alkalmatlan. A vizsgabiztos döntésének meghozatalában előny adásával vagy ígéretével, fenyegetéssel befolyásolni törekedett.

–          A hivatal érvényteleníteni fogja azt a vizsgát, amelyet a hatóság félrevezetésével, hamis adatok közlésével, a rendeletben vagy más jogszabályban meghatározott feltételek hiányában ill. a  vizsgáztatás szabályainak megsértésével tettek le. Amennyiben a járművezetésre jogosító okmány kiadásra került, a vizsga érvénytelenítéséről szóló jogerős határozatot az ügyfél lakóhelye szerint illetékes okmányirodának meg kell küldeni.

Fontos! Gyakorlati vizsgá/ka/t a sikeres elméleti vizsga letételének időpontjától számított két éven belül lehet tenni. Amennyiben a vizsgázó nem tette le sikeresen az egyes kategóriához tartozó összes vizsgát a fentiekben leírt határidőn belül, az adott kategóriához tartozó valamennyi sikeres vizsga érvényét veszti. Ezt követően a járművezetésre jogosító okmány megszerzéséhez előírt vizsgák, csak egy újabb tanfolyam ismételt teljesítése után tehetők. Bármely kategóriában tett öt sikertelen forgalmi vizsgát követően, ha a tanuló PÁV vizsgálaton „járművezetésre pszichológiailag alkalmas” minősítést szerzett, a továbbiakban járművezetői vizsgához kapcsolódó PÁV vizsgálatra nem kötelezhető. A PÁV vizsgálathoz előírt gépjármű vezetési gyakorlatból öt sikertelen vizsga számításánál a megelőző két éven belül, azonos kategóriában tett forgalmi vizsgákat kell figyelembe venni.

A rendelkezésre álló különböző nyelvű vizsgaanyagok küzöl a vizsgázó állampolgárságára tekintet nélkül választhat. Tolmács közreműködésével történő vizsgára a tolmácsot a hatóság az Országos Fordító- és

Fordításihitelesítő Irodától rendeli ki. A tolmács közreműködésével történő elméleti vizsgaigényt a kért vizsgaidőpontot megelőzően legalább 15 nappal korábban kell benyújtani a Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközponthoz.

10./Tandíjak:

Érvényesítendő tandíjaink, a tanuló által ténylegesen megkezdett és folyamatosan teljesített tanfolyamokra vonatkozóan kerülnek megállapításra, mely a tanulóval kötött szerződésben kerül rögzítésre.

A tandíjakat az 1. sz. melléklet tartalmazza:

11./Vizsgadíjak:

Vizsgadíjakat a hivatal által megállapított módon érvényesítjük tanulóink fele. H

A vizsgadíjakat az 1. sz. melléklet tartalmazza.

12./ Iskolavezető ügyfélfogadása, észrevétel, kérelem, panasz:

Ügyfélfogadó címe:                  6722 Szeged, Batthyány u. 34
Telefon: 06(62)423-986

Iskolavezető neve:               Gombos Tibor
Telefon: 06(30)238-6261

Iskolavezető fogadó órája: szerdai napokon: 12-14 óra /ill. egyeztetés alapján/

Kérjük Önt, hogy az esetlegesen előforduló panaszát, észrevételét elsősorban oktatójával rendezze, ha ez nem vezet eredményre bizalommal keresse fel ügyfélfogadó irodánkat, vagy az iskola vezetőjét.

További felügyeleti szervek:       Tulajdonosi és Munkáltatói felügyelet
RUTIN-SZEGED Bt.: Gombos Tibor  ügyvez.
6729 Szeged, Mozdony u. 45/A
Telefon: 06(62)416-702
Mobil: 06(30)506-7782

Törvényességi felügyeleti szerv:    Csongrád megyei Bíróság Cégbírósága
6722 Szeged, Tábor u. 4. Tel.: 62/470-177

Fogyasztóvédelmi Felügyelőség:

Cím: 6741 Szeged, Rákóczi tér 1. Tel: 483-583

Általános érdekképviseleti szerv:

Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Cím: 6720 Szeged Tisza Lajos krt.2-4.Tel:426-343

Tel:(06-1) 814-1818

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az Ön képzésével kapcsolatos ügyekben csak Ön vagy törvényesen meghatalmazott jogi képviselője járhat el. Önről másnak információt nem adunk ki, illetve közvetlen hozzátartozónak sem fizetünk vissza tandíjat.

13./    Képzés megszakítása, a tanuló áthelyezése:

A tanuló kérésére a képzést megszakítjuk az eddig elvégezettekről 3 munkanapon belül hivatalos igazolást, Képzési Igazolást, adunk ki. A képzést egyoldalúan csak igen alapos indokkal érdemes megszakítani, mert a 15. pontban rögzített anyagi vonzattal jár. /lásd a pénzügyi részt/.

14./    Tanfolyamról történő kizárás:

Szeszesital, vagy más hasonlóan ható szer/gyógyszer, kábítószer stb./ hatása alatti állapotban – a képzés bármelyik szakaszában – tilos az oktatáson való részvétel, amely a tanfolyamról való azonnali kizárást eredményezi. Szintén az azonnali kizárást jelenti, ha valaki a tanfolyam, vagy valamely vizsgaesemény rendjét, fegyelmét súlyosan megszegi. A tanfolyamról kizárt tanulót nem illeti meg a tandíj visszatérítése és az addig elvégzett tanfolyam igazolásának joga. Vezetői engedélyt csak újabb tanfolyam elvégzése után szerezhet.

15./    Pénzügyi feltételek:

Tandíj alatt az 5. pontban leírt teljes alapképzési szolgáltatás ellenértékét kell érteni még akkor is, ha az részletekben lett meghatározva és megfizetve. Tandíjat az ügyfélszolgálati irodában kell befizetni. Esetleges részletfizetés vagy pótóra fizetés esetén szintén hasonló módon kell eljárni. Tilos a tanulónak készpénzt oktatójának átadni és oktatónak átvenni! Szolgáltatást csak a befizetést követően biztosítunk. Részletfizetési kedvezmény a tanulóval kötött szerződés szerint vehető igénybe. Részletfizetés esetén sem kerül többe a tanfolyam, ez csupán fizetéskönnyítés, szolgáltatási kedvezmény. A csoportos foglalkozásokat igénylő szolgáltatás /elméleti tanfolyam/ tandíjrésze a tanfolyam beindulása után nem változik és nem, is kérhető, ill. nem téríthető vissza. A gyakorlati foglalkozások óradíjának estleges módosítására, autósiskolánk a jogot fenntartja, közvetített szolgáltatásról lévén szó.

A gyakorlati órák alvállalkozói díjat tartalmaznak!

A gyakorlati órák díja a képzést fedi, az okozott kárt nem! Az oktató többszöri utasítása ellenére a hirtelen történő manőverezésnél az oktatóautóban okozott kárt a vezetési óra díja nem fedezi.

A képzés megszakításakor iskolánk a befizetett, de szolgáltatással nem teljesített részt visszafizeti. Ez esetben azonban kezelési költséget számolunk fel, amely a fennmaradó rész maximum 20 %-a lehet, illetve nem haladhatja meg a 30.000 Ft-ot.

A képzési igazolás díja: 5000Ft

A tanfolyami kedvezmények csak azokat a tanulókat érintik, akik a kedvezmény feltételeit maradéktalanul tejesítik és iskolánknál szerzik meg jogosítványukat. Képzés megszakításakor a kedvezményt visszaigényeljük!

16./   Vizsgaigazolás kiadása:

A sikeres  forgalmi vizsgát követően a vizsgaigazolást a Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont elektronikusan megküldi az illetékes kormányhivatalnak.

A vizsgaigazolás az adott kategóriára vonatkozó utolsó sikeres vizsga letételének időpontjától számított 1 évig érvényes.

„Vezetői engedélyt csak olyan magyar állampolgár, illetve az Európai Gazdasági Térségről szóló Megállapodásban részes tagállamok (a továbbiakban: EGT) állampolgárai számára kiadott tartózkodási engedéllyel rendelkező kérelmezőnek lehet kiadni, akinek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye Magyarországon van, illetőleg nem magyar állampolgár kérelmező esetén az engedély kiadását megelőző hat hónapban Magyarországon tartózkodott.”

Reméljük, hogy tájékoztatónk segíti Önt abban, hogy autósiskolánk megnyerje tetszését és minket válasszon.

Kívánunk Önnek sikeres felkészülést és eredményes vizsgákat!

Szeged, 2021.07.01.

Gombos Tibor

iskolavezető

1. számú melléklet

(A vállalkozási feltételekhez)

Kategória Életkor Elméleti óraszám Elméleti díj Gyakorlati óraszám Gyakorlati díj Vizsgadíjak
„B” 17 28 35 000 Ft 30 8500 Ft/50 perc 15 600 Ft
e-learning180 napos 17 70 35 000 Ft
e-learning angol/német 17 70 45000 Ft
E-learning pótóra 10 óra 15 nap 17 10 6 000 Ft
„B”kat vizsgafelkészítő12 óra/30 nap 17 12 6 000 Ft
„A1” 16 22 35 000 Ft 17 8 300 Ft 20 300 Ft
„A” 24 22 35 000 Ft 27 8 300 Ft 20 300 Ft
„A”
(„A2”-vel 2 éven belül)
20 17 8 300 Ft 20 300 Ft
„A” ( „A1” -gyel 2 éven túl) 24 12 12 000 Ft 8 300 Ft 20 300 Ft

B kategóriás gyorsított gyakorlati képzés óradíja 10000 Ft / 50 perc.

B kategóriás extra országúti vezetés óradíja 10000 Ft / 50 perc.

B kategóriás extra „csak 5 óra utáni és hétvégi” vezetés óradíja 10000 Ft / 50 perc.

B kategóriás angol, német nyelvű gyakorlati felkészítés óradíja 10000 Ft / 50 perc.

Tanpályahasználati díj: 6000 Ft

Kedvezmények:

Ajándék gyakorló modul minden tantermes tanfolyamra beiratkozó tanulónak!

Az e-learningre jelentkezőknek ajándék eü oktató anyag csomag.

A közúti járművezetői vizsgák díjai

 A vezetői engedély nemzetközi kategóriáinak vizsgadíjai

A1, A, B

Az elméleti írásbeli és szóbeli vizsga tantárgyanként

Számítógépes elméleti vizsga tantárgyanként                                                              4600 Ft

Gyakorlati vizsga díja kategóriánként

– Rutinvizsga kategóriánként

– Járműkezelési vizsga                                                                                                  4700 Ft

– Forgalmi vizsga                                                                                                        11000 Ft

2. számú melléklet

(vállalási feltételekhez – e-learning képzésről)

A Szolgáltató, a Megrendelő és a Tanuló jogai, kötelezettségei

1. Megrendelő (Rutin Autósiskola) megrendelésével a Tanuló időben korlátozott jogosultságot szerez a Megrendelő által megrendelt e-learning képzés elvégzésére, és az e-learning tananyag felhasználására. Megrendelő a Tanulóval kötött képzési szerződésében köteles úgy megállapodni a Tanulóval, hogy a Tanuló a felhasználási jogosultságát másnak nem engedheti át.

2. A Tanuló számára az e-learning képzésben való részvétel időtartama korlátozott, azaz meghatározott időtartam alatt végezheti el a képzést. A határidő leteltét követően a Tanulónak az e-learning tananyaghoz való hozzáférési jogosultsága megszűnik.

3. A Tanuló számára az e-learning képzés során a tananyag felhasználására, az e-learning tananyag lejátszására rendelkezésére álló idő is korlátozott. Az időbeli korlát elérését követően a Tanuló felhasználási joga megszűnik.

4. A Megrendelő jogosult a Tanuló javára az időbeli korlát meghosszabbítását megrendelni a Szolgáltatótól. A Szolgáltató ebben az esetben további, pótképzési díjazás – melynek mértékét Szolgáltató Megrendelő számára az e-TITÁN rendszerben teszi elérhetővé – megfizetése ellenében meghosszabbított felhasználási jogot biztosít a Tanuló számára.

5. A Szolgáltató által biztosított felhasználási joga alapján a Tanuló jogosult az e-TITÁN Rendszer használatával az e-learning tananyag interneten keresztül történő megjelenítésére és az e-learning képzésben való részvételre. Az e-TITÁN Rendszerre, valamint az e-learning tananyagra vonatkozó minden más jogot a Szolgáltató, illetve az e-TITÁN Rendszer fejlesztője, az SDA Informatika Zrt. fenntart. Ebből következően tilos az e-learning tananyagot vagy annak részeit, beleértve a médiaelemeket, szövegeket bármilyen más módon felhasználni, illetve tilos másolni, továbbadni, többszörözni, átdolgozni, harmadik személynek átadni. Megrendelő köteles ezeket a rendelkezéseket a Tanulóval kötendő képzési szerződésben is rögzíteni.

6. A Tanuló és Megrendelő az e-TITÁN Rendszerhez és az e-learning tananyagokhoz kizárólag egyedi autentikációval férhet hozzá. Az egyedi autentikációhoz használt felhasználónév és jelszó titokban tartásáért a felhasználónevet és jelszót megadó személy felel. A Megrendelő köteles haladéktalanul értesíteni a Szolgáltatót és a jelszavát megváltoztatni, ha az általa megadott, vagy az érdekkörében eljáró személy felhasználóneve és/vagy jelszava illetéktelenül harmadik személy tudomására jutott. A Megrendelő köteles tájékoztatni a Tanulót, hogy a Tanuló által az egyedi autentikációhoz használt felhasználónév és jelszó titokban tartásáért a Tanuló felel, és köteles haladéktalanul értesíteni a Szolgáltató, illetve jelszavát megváltoztatni, ha felhasználóneve és jelszava illetéktelenül harmadik személy tudomására jutott. Az értesítés és/vagy a jelszó megváltoztatásának késedelméből vagy elmulasztásából eredő károkért a Szolgáltató nem felel.

7. A Szolgáltató kizárja a felelősségét a Megrendelő (ideértve az érdekkörében eljáró személyt is, pl. iskolavezető), vagy a Tanuló egyedi autentikációhoz használt felhasználónevének és jelszavának más személy által történő felhasználása következményeként felmerülő károkért és veszteségekért, függetlenül attól, hogy ez a felhasználás akár Megrendelő, vagy a Tanuló tudomásával, akár a nélkül történik. A Megrendelő és a Tanuló viszont felelőssé tehető más személy által a felhasználónév és jelszó felhasználásával a Szolgáltatónak vagy más félnek okozott károkért.

8. A Megrendelő tudomásul veszi, és erről a Tanulót is tájékoztatja, hogy az e-TITÁN Rendszer használata és az e-learning képzés elvégzése során a Rendszerben a Megrendelő és a Tanuló számítógépének egyes adatai és IP címei naplózásra kerülnek.

9. A jogszabályi előírásoknak megfelelően az e-TITÁN Rendszer a képzés ideje alatt és a jogszabályban meghatározott ideig adatbázisában manipulálhatatlanul rögzíti a Tanuló aktuális képzésben történő előrehaladását, a Rendszerben eltöltött idejét, értékeli és rögzíti a Tanuló e-learning keretrendszer szerinti ellenőrző kérésekre adott válaszait, eredményeit.

10. A Tanuló e-TITÁN Rendszerben történő regisztrációját követően a Tanuló egyedi autentikációval az e-TITÁN Rendszerbe történő belépéseit – ideértve a Tanuló számítógépe IP címének naplózását is –, az e-TITÁN Rendszer minden esetben rögzíti. Megrendelő köteles tájékoztatni a Tanulót, hogy az e-TITÁN Rendszer használatával a Tanuló hozzájárul adatainak kezeléséhez.

11. Az e-TITÁN Rendszer az e-learning képzés megkezdésekor automatikus üzenetben továbbítja a Közlekesési Alkalmassági és Vizsgaközpont részére a közúti járművezetők és közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV.21.) GKM. rendeletben

12. A Rendszer a Tanuló e-learning képzésének befejezésekor – a képzési igazolás kiállításával egyidejűleg – a GKM. rendelet szerint, a Tanuló adatait és képzésének leíró adatait az elektronikus aláírásról szóló törvény szerinti legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással és időbélyegzővel ellátott, a hatóság által meghatározott szabványos XML formátumú és adattartalmú állományban eltárolja. Az így előállított állományt a Szolgáltató legalább 5 évig megőrzi. A Szolgáltató ezt az állományt a képzés befejezését követő három munkanapon belül a Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpontnak megküldi.

13. A Szolgáltató vállalja, hogy a Tanulók részére a folyamatban lévő aktuális képzések e-learning tananyagaihoz a Rendszerben 7×24 órás rendelkezésre állás mellett hozzáférést biztosít. A Tanuló az e-learning képzést bármikor dokumentáltan megszakíthatja és azt az egyedi autentikációt követően folytathatja a felhasználási jog időtartamán belül.

14. A Szolgáltatót nem terheli felelősség, amennyiben szolgáltatás nyújtása az érdekkörén kívül eső, elháríthatatlan ok miatt válik átmenetileg vagy tartósan lehetetlenné. Ez nem érinti a Megrendelő díjfizetési kötelezettségét. A Szolgáltató éves szinten 96%-os időbeli rendelkezésre állással biztosítja az e-TITÁN Rendszer és az e-learning képzések elérését.

15. A Szolgáltató jogosult a Tanulók részére közvetlenül is e-mailben értesítést küldeni az e-TITÁN Rendszer tervezett karbantartásairól, valamint a Tanulók által elvégzett képzések értékelésével kapcsolatban.

16. Az e-TITÁN Rendszer használatához, eléréséhez, valamint az e-learning képzésben való részvételhez a legalább az alábbi informatikai környezettel kell rendelkezni:

Operációs rendszer: Windows XP (SP3 vagy újabb), Windows Vista, Windows 7

Böngésző: Internet Explorer 9, vagy újabb, Mozilla Firefox és Chrome aktuálisan legfrissebb verzió

Flash lejátszó: Adobe Flash Player aktuálisan legfrissebb verzió

Képernyőfelbontás: 1024×768 vagy nagyobb (optimális: 1024×768)

Internetletöltési sebesség: minimum 768 Kbps

A nem megfelelő informatikai háttér miatti felhasználási zavarokért a Szolgáltatót nem terheli felelősség.

17. A Szolgáltató semmilyen körülmények között nem tartozik kártérítési felelősséggel, ideértve korlátozás nélkül a közvetlen vagy a közvetett, speciális, esetleges következményekért, veszteségért, költségért való felelősséget, amelyek a szolgáltatás használatával kapcsolatban keletkeznek. A jelen pont szerinti korlátozás a Ptk. 314. § (2) bekezdésén alapul, és a Szolgáltató a szolgáltatás díjait ennek figyelembe vételével, csökkentett mértékben állapította meg.

18. A Szolgáltató jogosult a Megrendelő önkéntesen megadott e-mail címére az új, vagy meglévő szolgáltatásairól hírlevelet küldeni.

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

Rutin Szeged Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság

Székhely: 6729 Szeged, Mozdony utca 45/A

Cégjegyzékszám: 06-06-008949

Adószám: 21757374-1-06

Készítette: Nagy Réka – adatvédelmi felelős

Jóváhagyta: Gombos Tibor – ügyvezető

Érvényes:  2018.05.25-től

 

1.Szabályzat célja, az adatkezelő meghatározása

Az adatkezelő adatai:

Cégnév: Rutin Szeged Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (röviden: Rutin Szeged Bt.)

Székhely: 6729 Szeged, Mozdony utca 45/A

Cégjegyzékszám: 06-06008949

Adatvédelmi felelős elérhetősége:

Nagy Réka – 06-30/9450209, nagyrek@gmail.com

A természetes személyek személyes adataik védelme alapvető jog, mely jog fontos szempont a Rutin Szeged Bt. tulajdonában levő adatok kezelése folyamán.

A szabályzat aktualitását az adatvédelmi felelős és az ügyvezető évente felülvizsgálja. Az adatkezelő minden esetben körültekintően jár el a személyes adatok védelmében, harmadik fél részére történő kiadásra vonatkozó tájékoztatást a jelentkezési lap kitöltésével egyidejűleg teszi meg ki.

A szabályzat az alábbi hatályos jogszabályok alapján került kiadásra:

 • 2016/679/EU Rendelet (2016 április 27), a természetes személyek, a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46 EK Rendelet hatályon kívül helyezéséről
 • Magyarország alaptörvénye
 • 24/2005. (IV.21) GKM rendelet
 • 2013. évi V. tv a Polgári törvénykönyvről
 • 2012. évi I. tv a Munka Törvénykönyvéről
 • 2003. évi C. tv. az Elektronikus Hírközlésről
 • 2003. évi XCII. tv. az adózás rendjéről

A rendelkezésére álló adatokhoz minden esetben az érintett hozzájárulása alapján jut hozzá. Az alkalmazotti jogviszonyt és a tanfolyamra jelentkezés követelményeit, menetét a mindenkori hatályos magyar és európai jogszabályok írják elő, valamint és munkaszerződés és képzési szerződés szabályozza. Az adatok kezelése adott nyilatkozat, önkéntes és részletes tájékoztatáson alapul.

Az adatkezelés rögzítés és a hatóság fele történő továbbítást jelenti, meghatározott esetben harmadikfél részére történő kiadása, a képzés sikeres tovább menetele érdekében történik. Az adatok rögzítése papíralapon, valamint digitálisan történik.  Kép és hangrögzítést nem végez a cég!

2. Adatkezelő feladatai:

 1. munkavállalók, ügyfelek, alvállalkozók adatainak nyilvántartása és őrzése a hatályos rendeletek alapján történik
 2. az alvállalkozói szerződések mellékleteit képező fénymásolatokat, a hatóság előírásainak megfelelően tárolja és kérésre bemutatja, harmadik fél részére nem adja ki
 3. Az ügyfelek vizsgára jelentésekor készült fénymásolatokat, csak 3 hétig tárolja ezt követően átadja a hatóságnak.
 4. ügyfelek, jelentkezési lapján található adatokat, szerződéseket papíralapú nyilvántartást és a digitális nyilvántartást a rendeltnek megfelelően kezeli és a meghatározott határidőn túl nem tárolja
 5. a selejtezést, megsemmisítést dokumentálja
 6. a papíralapú nyilvántartás, illetve a digitális nyilvántartás módjáról visszakövethető, szigorú sorszámozás, illetve digitális naplózás történik
 7. különösen figyel a 16 év alatti ügyfél tájékoztatása és szerződéskötésére, szülői hozzájárulására
 8. adatvédelmi incidens esetén, az adatvédelmi felelős az ügyvezető-igazgatóval egyeztetve megvizsgálják az esemény körülményeit, mindent megtesznek a további adatvesztés elkerülése érdekében, tájékoztatják az érintetteket, fajsúlyosságtól függően tájékoztatják a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságát. Mindenről dokumentáció készül.

3. Az érintettek jogai:

Az érintetteknek kérelem következtében jogukban áll az adatokba betekinteni, adatmódosítást kérni, illetve kérelmezni a törlést, melyet a Rutin Szeged Bt. egyénileg kivizsgál. Vizsgálat nélkül törli azon adatokat, amelyek törvényben meghatározott határideje lejárt vagy az adatvédelmi felelős elrendelte.

4. Értelmező rendelkezések (a rendelet alapján):

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel

Személyes adat:

azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

 Helyesbítéshez, törléshez való jog: az ügyfélnek jogában áll bármikor betekinteni a róla nyilvántartott adatokban, kérheti az adatok módosítását, helyesbítését, vagy törlését.

Harmadik személy:

az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi

„felügyeleti hatóság”:

egy tagállam által az 51. cikknek megfelelően létrehozott független közhatalmi szerv

FELÜGYELETI SZERVEK:

Illetékes Járási Bíróság – polgári jogi ügyekben

Adatvédelmi incidens, személyes adattal való visszaélés esetén:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Telefon: 06- 1-391-1400

Fax: 06-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Weboldal: naih.hu

5. Mellékletetek:

 1. A rögzített adatok típusa
 2. A Rutin Szeged Bt. a következőknek ad ki adatot a képzés, vizsgáztatás érekében
 3. Felhasznált programok, levelezőrendszerek

2024. I. negyedéves adatok

„B” kat. „A” és „A1” kat.
ÁKÓ 285,52% Nincs adat
VSM

Elmélet: 73,33%

Gyakorlat:27,91%

 Nincs adat
KK 834 777 Ft A1: 225 600 Ft, A: 308 600 Ft

2023.IV. negyedéved adatok

„B” kat. „A” és „A1” kat.
ÁKÓ 329,78% Nincs adat
VSM

Elmélet: 58,33%

Gyakorlat: 36,00%

Nincs adat
KK 834 777 Ft

A1: 147300 Ft

A: 207300 Ft

Szakmai felügyeletet ellátó szervek

Szakmai Felügyeleti szerv:        

Innovációs és Technológiai Minisztérium
1011 Budapest, Fő utca 40-45

Törvényességi felügyeleti szerv:

Csongrád Megyei Bíróság Cégbírósága

Cím: 6722 Szeged, Tábor u. 4. Tel: 470-177

Fogyasztóvédelmi Felügyelőség:  

Cím: 6741 Szeged, Rákóczi tér 1. Tel: 483-583

Általános érdekképviseleti szerv:

Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Cím: 6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 2-4.Tel:426-343

Tel: (06-1) 814-1818