Oktatás

B kategória (személygépkocsi és kistehergépkocsi)

Nemzetközi kategória. A „B” kategóriába tartozik a (forgalmi engedély bejegyzése alapján) legfeljebb 3500 kg megengedett legnagyobb össztömegű, a vezető ülésén kívül legfeljebb 8 állandó ülőhellyel rendelkező gépkocsi, amely lehet személygépkocsi vagy kistehergépkocsi is. – Az ilyen gépkocsival, „B” kategóriás, nem kezdő vezetői engedély birtokában könnyű (a forgalmi engedélyből megállapíthatóan legfeljebb 750 kg megengedett legnagyobb össztömegű) pótkocsit korlátozás nélkül szabad vontatni. Az összekapcsolt járművek megengedett legnagyobb együttes össztömege így elérheti a 4250 kg-ot.

 • Nehéz (a forgalmi engedélyből megállapíthatóan 750 kg-ot meghaladó megengedett legnagyobb össztömegű) pótkocsinak „B” kategóriás, nem kezdő vezetői engedéllyel való vontatásához két feltételnek kell teljesülnie: a nehéz pótkocsi (forgalmi engedélyből megállapítható) megengedett legnagyobb össztömege nem haladja meg a vonó gépkocsi (forgalmi engedélyből megállapítható) saját tömegét, és
 • az összekapcsolt járművek megengedett legnagyobb együttes össztömege (vagyis a két forgalmi engedélyből megállapítható megengedett legnagyobb össztömegek összege) nem haladja meg a 3500 kg-ot.

A „B” kategóriába tartozó járművek csak „B” kategóriára érvényesített vezetői engedéllyel vezethetők. Ez a vezetői engedély a járművezető 18. életévének betöltéséig csak belföldön történő járművezetésre jogosít.

A „B” kategóriába tartozó járművek csak „B” kategóriára érvényesített vezetői engedéllyel vezethetők. Ez a vezetői engedély a járművezető 18. életévének betöltéséig csak belföldön történő járművezetésre jogosít.

Tanfolyamra az vehető fel, aki

 • 17 éves, vagy annál legfeljebb 6 hónappal fiatalabb;
 • 1. egészségügyi csoportban egészségileg alkalmas;
 • írásbeli nyilatkozata alapján a 35/2000. (XI. 30.) BM rendeletben meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek megfelel;
 • 8 általános  oszálty elvégezte és ezt bizonytvánnyal, oklevéllel bizonnyítja
Elméleti vizsgára bocsátható, aki: Gyakorlati vizsgára bocsátható, aki:
A tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte; Az összes elméleti vizsgatárgyból sikeresen vizsgázott;
17 éves, vagy annál legfeljebb három hónappal fiatalabb 17 éves
A vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előírt többi feltételnek. a kötelező gyakorlati órákat igazoltan teljesítette
 

a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előírt többi feltételnek.

Az elsőként szerzett nemzetközi kategóriás vezetői engedély a vizsga napjától számított két évig kezdő vezetői engedélynek minősül. 
„B” kategóriára érvényesített kezdő vezetői engedéllyel pótkocsi nem vontatható.

A1 kategória (motorkerékpár)

Olyan kétkerekű motorkerékpár, amelynek teljesítménye a 11 kW-ot és teljesítmény/tömeg aránya a 0,1 kW/kg-ot nem haladja meg, továbbá legalább 90 km/h sebesség elérésére alkalmas.

A belsőégésű motor hengerűrtartalma legalább 120 cm3, elektromos meghajtás esetében a teljesítmény/tömeg arány legalább 0,08 kW/kg.

A„A1” alkategóriába tartozó járművek az „A1” alkategória, „A” kategória és „A” korlátozott kategória valamelyikére érvényesített vezetői engedéllyel vezethetők.

A „A1” alkategóriára érvényesített vezetői engedéllyel vezethető még – az orvosi érvényesség lejártát követően is, de legfeljebb az engedély kiállítását követő tíz évig – a segédmotoros kerékpár, a lassú jármű és pótkocsija, a kerti traktor és az állati erővel vont jármű. Az 1998. január 1-je előtt kiadott „A1” alkategóriával a 125 cm3 hengerűrtartalmat meghaladó, de a 150 cm3 hengerűrtartalmat meg nem haladó hajtómotorral ellátott motorkerékpárt is lehet vezetni.

Tanfolyamra az vehető fel, aki

 • 16 éves, vagy annál legfeljebb 6 hónappal fiatalabb;
 • 1. egészségügyi csoportban egészségileg alkalmas;
 • írásbeli nyilatkozata alapján a 35/2000. (XI. 30.) BM rendeletben meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek megfelel;
Elméleti vizsgára bocsátható, aki: Gyakorlati vizsgára bocsátható, aki:
A tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte; Az összes elméleti vizsgatárgyból sikeresen vizsgázott;
16 éves, vagy annál legfeljebb három hónappal fiatalabb 16 éves
a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előirt többi feltételnek Forgalmi vizsgához sikeres járműkezelési vizsgát tett.

8 általános  oszálty elvégezte és ezt bizonytvánnyal, oklevéllel bizonnyítja

A vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előirt többi feltételnek.

A kötelező gyakorlati órákat igazoltan teljesítette;

Az elsőként szerzett nemzetközi kategóriás vezetői engedély a vizsga napjától számított két évig kezdő vezetői engedélynek minősül. A kezdő vezetői engedéllyel motorkerékpáron utas nem szállítható.

A Kategória

„A” kategóriába tartozó oldalkocsi nélküli kétkerekű motorkerékpár, legalább 595 cm3 hengerűrtartalommal (amennyiben elektromos motorral van felszerelve, teljesítmény/tömeg aránya legalább 0,25 kW/kg), legalább 180 kg terheletlen tömeggel és legalább 50 kW motorteljesítménnyel.

Az „A” kategóriába tartozó járművek csak „A” kategóriára érvényesített vezetői engedéllyel vezethetők

Az „A” kategóriára érvényesített vezetői engedéllyel vezethető még az „A” korlátozott kategóriába és az „A1” alkategóriába tartozó motorkerékpár, valamint – az orvosi érvényesség lejártát követően is, de legfeljebb az engedély kiállítását követő tíz évig – a segédmotoros kerékpár, a lassú jármű és pótkocsija, a kerti traktor és az állati erővel vont jármű.

Tanfolyamra az vehető fel, aki

 • legalább 2 éve érvényes „A1” alkategóriás vagy „A” korlátozott kategóriás vezetői engedéllyel rendelkezik, vagy
 • 2 évnél rövidebb ideje, vagy egyáltalán nem rendelkezik érvényes „A1” alkategóriás vagy „A” korlátozott kategóriás vezetői engedéllyel, és betöltötte a 21. életévét, vagy annál legfeljebb 6 hónappal fiatalabb;
 • 1. egészségügyi csoportban egészségileg alkalmas;
 • írásbeli nyilatkozata alapján a 35/2000. (XI. 30.) BM rendeletben meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek megfelel;
 • írni, olvasni tud.

 

Elméleti vizsgára bocsátható, aki: Gyakorlati vizsgára bocsátható, aki:
Betöltötte a 24. életévét, vagy annál legfeljebb három hónappal fiatalabb Az összes elméleti vizsgatárgyból sikeresen vizsgázott (amennyiben elméleti vizsgára kötelezett)
A tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte Legalább 2 éve érvényes „A1” alkategóriás vagy „A” korlátozott kategóriás vezetői engedéllyel rendelkezik, és betöltötte a 18. életévét, vagy
A vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előírt többi feltételnek. Ha nem rendelkezik legalább 2 éve érvényes „A1” vagy „A” korlátozott vezetői engedéllyel, betöltötte a 21. életévét
Kötelező gyakorlati órákat igazoltan teljesítette
A vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előírt többi feltételnek;

A forgalmi vizsgához sikeres járműkezelési vizsgát tett.

Az elsőként szerzett nemzetközi kategóriás vezetői engedély a vizsga napjától számított két évig kezdő vezetői engedélynek minősül. 
„B” kategóriára érvényesített kezdő vezetői engedéllyel pótkocsi nem vontatható.